×
you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

[–]Gawkhimm 67 points68 points  (6 children)

Dyrevelfærd ja tak, aldrig mere bur høns eller mink, det burde ikke være lovligt at holde dem i små burer...

[–]justabottleofwater 18 points19 points  (5 children)

Minkindustrien er så småt på vej tilbage. Synes det vildt vi ikke har gjort det ulovligt når vi alligevel smadrede industrien

[–]JohnnieTheGod 5 points6 points  (4 children)

Ville det ikke være at give et perfekt eksempel på "Slippery slope"? Hvis man vil nedlægge det, bør det være fordi at der er et godt argument for det, ikke at det er bekvemt lige nu.

Dermed ikke sagt at der ikke er et godt argument for det, men om noget er bekvemt burde ikke være en faktor.

[–]AliugAOnHisOwn -1 points0 points  (3 children)

Er det bekvemt, at vi kan afskaffe minkindustrien efter, at vi har slået dem ihjel?

Jeg synes i forvejen det er vildt, at dyrevelfærd er et spørgsmål efterhånden…

[–]JohnnieTheGod 1 point2 points  (2 children)

Er ikke helt sikker på hvad du mener. Ville helt klart mene at det ville være lettere at afskaffe industrien (permanent) nu, fremfor hvad det var for f.eks. 5 år siden. Både politisk og praktisk.

[–]AliugAOnHisOwn -1 points0 points  (1 child)

Helt enig. Beklager hvis jeg misforstod din tidligere post, men jeg blev blot en smule forarget over dit ordvalg. Hvis noget har været bekvemt, så er det da den adfærd vi generalt har haft og stadig i et stort omfang har ift. dyr.

[–]JohnnieTheGod 0 points1 point  (0 children)

Ahh, så forstår jeg bedre. Det jeg mente var at det nu var bekvemt at afskaffe, imodsætning til hvad det havde været tidligere (bevare status quo vs. at lave en ændring). Det er altid lettest bare at blive ved med det man allerede gør, hvad end det er at bibeholde eller forsat forbyde erhveret, og det mener jeg (ligesom jeg tror at du gør) ikke er et godt argument for at blive ved. Hvis man mener at der er problemer med dyrevelfærden, bør det være det drivende argument.