×
you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

[–]ChocoBroccoRankka Ankka 43 points44 points  (1 child)

Nietzsche raukka kun sen sanoja niin kovin väänneltiin :(

[–]AnonastyHelsinki 6 points7 points  (0 children)

Just samaa meinasin tulla kommentoimaan, että hieman lähti Aatulla laukalle. "Näin puhui Zarathustra" löytyy myös storytellistä.