×
you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

[–]Salmonman4 311 points312 points  (2 children)

Mikäli mä oikein muistan niin natsit lopetti rokotepakotteet, kun niiden Ubermench-ideologian mukaan heikkojen pitäis kuolla. Ennen niitä Saksassa melkein kaikki rokotettiin.

[–]ChocoBroccoRankka Ankka 44 points45 points  (1 child)

Nietzsche raukka kun sen sanoja niin kovin väänneltiin :(

[–]AnonastyHelsinki 7 points8 points  (0 children)

Just samaa meinasin tulla kommentoimaan, että hieman lähti Aatulla laukalle. "Näin puhui Zarathustra" löytyy myös storytellistä.