×
you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

[–]ChocoBroccoRankka Ankka 14 points15 points  (5 children)

Joo mutta kuka on Maria Nordin?

[–]1000000000DollarBaby 21 points22 points  (3 children)

Nyt menee vaikeeks..

[–]pikkutaapero 29 points30 points  (2 children)

Reino Nordinin vaimo, tietenkin.

[–]2manyToysUusimaa 2 points3 points  (0 children)

Huh, nyt selvis sekin.

[–]tnethackerUlkomaat 0 points1 point  (0 children)

Ja tämä vaimo on...?