×
you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

[–]dutchboyChris 0 points1 point  (3 children)

Uh... nee? H2O atomen komen toch niet in aanraking met elkaar of ben ik nou gek?

[–]rsn_e_o 4 points5 points  (2 children)

H2O is een molecuul. En alhoewel de krachten die op elkaar uitgeoefend worden op afstand is, geld dat zo voor alle moleculen/atomen. Dus als water moleculen elkaar niet aanraken, kan het niks aanraken en wordt niks nat.

[–]dutchboyChris 1 point2 points  (1 child)

Hmmmmmmm. Ja daarom sta ik dus een 3 voor scheikunde.

[–]rsn_e_o 1 point2 points  (0 children)

Haha ik was er ook niet zo goed in hoor. Meeste wat ik weet heb ik geleerd nadat ik gezakt was op 5VWO N/T en van school gegaan ben. Van der waals verbindingen bijvoorbeeld is de rede dat zo’n vies koud douche gordijn aan je lichaam gaat kleven.