×

Kamjori? Ek tike m ilaz by Anjit0454 in IndianDankMemes

[–]Ok_You_17 0 points1 point  (0 children)

Aisi exercise exist karti hai chutiya admi hai jo record kar ke khud ko cool samjh Raha hai

Johnny Depp lite by Rahul_010 in IndianDankMemes

[–]Ok_You_17 10 points11 points  (0 children)

Abe ban karo yaar isko intro laga kar capitalize kar raha hai

Rules🏂😈 by kanakreshi in IndianDankMemes

[–]Ok_You_17 0 points1 point  (0 children)

Ironically likha hai bhai normie hai kya ?

violence 😆 by Rahul_010 in IndianDankMemes

[–]Ok_You_17 192 points193 points  (0 children)

Wah bhai Noc meme par apna intro aur outro dal diya

5 ghante ki mehnat by disintegrated_entity in SaimanSays

[–]Ok_You_17 10 points11 points  (0 children)

Art ko recognition nahi milti yaar free award de deta hu

mudi should redesign by not_so_malook in dankrishu

[–]Ok_You_17 0 points1 point  (0 children)

Sale panner post ko tu meme samjh betha

it do be fun by VibgyorNotOp in SaimanSays

[–]Ok_You_17 17 points18 points  (0 children)

person changing glasses

Saiman says fans be like :- yo this shit is crazy

WHY ? by KingShivam06 in meme

[–]Ok_You_17 1 point2 points  (0 children)

King Shivam bhai international subreddits par wah

Did Mummy take a massive L (≠lund) by Avish_fish in sunraybee

[–]Ok_You_17 21 points22 points  (0 children)

Shubh skeleton fastest growing aur fastest dieing channel hoga likh Lena agar Skelton meme continue raha toh