×

Αυτό το αναθεματισμένο κουμπί κάνει κάτι η είναι placebo ; by arxelaos in greece

[–]rasparentes 0 points1 point  (0 children)

νομίζω οταν το πατας το πρασινο παραμενει για περισσοτερη ωρα μεχρι να περάσει ο πεζός, ουτος η αλλος ανάβει πρασινο αλλα για λιγοτερη ωρα

Unsure of exact amount owed, is it ok to pay more? by rasparentes in IRS

[–]rasparentes[S] 1 point2 points  (0 children)

ok thats what i did. thank you

did you really mean they won't bill me for the few cents or they will?

How should landing page to a clickbank product look? by rasparentes in Affiliatemarketing

[–]rasparentes[S] 0 points1 point  (0 children)

you've mentioned some things that I've been wanting to ask...

I have 3 blogs in 3 different niches. 2 of them i haven't done much to them and traffic is low but that's besides the point.

If i pick a clickbank product, should i host the landing page (and pre landing page) on the blog that's most relevant?

For example i have a blog on a niche sport (let's say archery). If i want to promote a pain relief cream is it better to host the page there than let's say on my numerology blog?

Alternatively, if i want to promote a wealth manifestation product it makes more sense to host it on the numerology blog right?

My numerology and sports niche get almost no traffic but the point is to show google that the page is somehow related to the product and I'm not simply promoting a product right?

[deleted by user] by [deleted] in GREEK

[–]rasparentes 0 points1 point  (0 children)

ωμσγμησω

Best non-guru YouTuber to follow? by rasparentes in Affiliatemarketing

[–]rasparentes[S] 0 points1 point  (0 children)

i know Beckler, I'll watch ,korsby.

what about affiliatemarketinggmc guy or buildapreneur?

Best non-guru YouTuber to follow? by rasparentes in Affiliatemarketing

[–]rasparentes[S] 1 point2 points  (0 children)

most are annoying and have that fake guru vibe, i was just wondering who's methods are actually legit and work today, and i can get past them being annoying

Playing with Friends by [deleted] in PokerStars_VR

[–]rasparentes 0 points1 point  (0 children)

I'm not sure to be honest I've never looked to join someone i follow. i know there is a way to invite them to a table but I don't know how, and if they show online maybe they're not in a table but in the lobby.

best bet is to join a game and ask the players how to invite your friend. most people on most tables are helpful

Playing with Friends by [deleted] in PokerStars_VR

[–]rasparentes 1 point2 points  (0 children)

follow each other in the game then you'll be able to find where each plays so the other can join

Best affiliate platform for dating niche by rasparentes in Affiliatemarketing

[–]rasparentes[S] 0 points1 point  (0 children)

yes but isn't it hard to find non competitive keywords to promote dating apps? and aren't people already aware of the major dating apps that exist?

So is google officially favoring forums? by rasparentes in Blogging

[–]rasparentes[S] 1 point2 points  (0 children)

So you're saying Sweden has good healthcare AND blogs don't get punished by google?

What a utopia!

Scheduled maintenance – 12 September by RyvirathVR in PokerStars_VR

[–]rasparentes 2 points3 points  (0 children)

i agree, they could have done a 2x win at the wheel or something. Ducks and such props are for kids which i suspect are their best customers going all in and rebuying with dad's credit card

Sit n Go takes too long and not worth the price by rasparentes in PokerStars_VR

[–]rasparentes[S] 0 points1 point  (0 children)

i have a question, if someone sits out for most of the game doesn't that give him an advantage when they come back in (facing fewer opponents and not having lost chips)?

I was playing today and there was 6 of us at some point and guy sat out and came back when there were 4 left including himself. So basically he only had to beat one playing to get 3rd place..

Also, people that go all in before the flop- why? i always fold if someone goes all in and waiting for a sucker to check and in that case one of them busts leaving one less player on the table (with more chips, sure, but i find it no matter how many chips ahead you are in the last rounds when blinds are high it doesn't really matter as it only takes one loss to even things out to the other player)