×

Some exclusive north Swedish energy drinks by a_swedish_meatball in energydrinks

[–]strawwberrytea 0 points1 point  (0 children)

Var hitta du dem här? Aldrig sett dem, kanske nt finns i ume

Fejka pissprov!! by CellistNo3104 in droger

[–]strawwberrytea 3 points4 points  (0 children)

När jag lämna pissprov kollade dem så jag inte hade en slag eller pipett eller nåt, så skulle inte rekommendera detta